برندگان هفدهمین جشن حافظ مشخص شدند

شب گذشته، هفدهمین جشن حافظ برگزار شد و برندگان این جشن سینمایی، مشخص شدند. با زومجی و فهرست برندگان این مراسم، همراه باشید.