گزارش مالی انویدیا نشان داد: افزایش درآمد همراه با کاهش ارزش سهام

گزارش مالی اخیر انویدیا نشان می‌دهد که با وجود افزایش چشمگیر درآمد این شرکت در یک سال گذشته، ارزش سهام آن کاهش یافته است.