بارش شهابی برساوشی

بارش شهابی برساوشی یکی از مهم‌ترین بارش های شهابی سالیانه است که امشب شب می‌توان آن را در ایران رصد کرد. در این مطلب با ویژگی‌ها و واقعیت‌های این شهاب باران مهم آشنا می‌شوید. بارش شهابی برساوشی که نرخ ساعتی سرسویی آن حدود 100 است،‌ از توده ذرات بر جای مانده از دنباله دار سوئیفت ...

نوشته بارش شهابی برساوشی چگونه اتفاق می‌افتد؟ واقعیت‌هایی درباره مهم‌ترین بارش شهابی سالیانه اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.