انتشار اولین تصاویر از بی‌ ام‌ و X2

بی‌ام‌و سرانجام  از تصاویر اولیه‌ی کراس‌اور کوچک جدید خود، با نام X2 رونمایی کرد.