رانندگان لمانز، در بیرون از پیست از چه خودرو‌هایی استفاده می‌کنند

شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید رانندگان مشهور مسابقه‌ای، در زندگی روزمره‌ی خود از چه خودروهایی استفاده می‌کنند.