همراه اول ۲۳ سالگی تلفن همراه در ایران را جشن گرفت

همراه اول به مناسبت ورود نخستین سیم‌کارت‌ به ایران در مردادماه ۱۳۷۳، بیست و سه‌ سالگی‌اش را جشن گرفت.