شناسایی دو سیاره خاکی جدید در نزدیکی زمین با احتمالا بالای پشتیبانی از حیات

گروهی از پژوهشگران موفق به شناسایی چهار سیاره پیرامون ستاره‌ی تاو نهنگ شده‌اند که دو مورد از آنها در محدوده‌ی زیست‌پذیر اطراف ستاره واقع‌اند.