حسین مرعشی برنامه‌هایش برای شهرداری تهران را اعلام کرد

آخرین جلسه انتخاب شهردار تهران امروز برگزار شد و حسین مرعشی به‌عنوان یکی از کاندیداها برنامه‌های خود را برای اعضای منتخب شورای پنجم ارائه کرد.