نکاتی برای استخدام نیروی کار جوان

مسئله‌ی رایج برای کارآفرینان، جذب و حفظ نیروی ‌کار جوان است. شرکت‌ها باید افراد مستعد و پرتلاش را استخدام کنند و همراه خود نگه دارند.