نقد سریال شهرزاد؛ قسمت هفتم، فصل دوم

هفتمین قسمت از فصل دوم سریال شهرزاد، علاوه بر ترکیب عناصر مختلف این سریال، عنصر جدیدی را به آن اضافه می‌کند.