آخر هفته چه فیلمی ببینیم: از Sciario تا Midnight in Paris

در جدیدترین قسمت از مقالات آخر هفته چه فیلمی ببینیم، علاوه بر معرفی چند فیلم جذاب، یکی از ساخته‌های وودی آلن را نیز پیشنهاد داده‌ایم.