نوبایک؛ طرحی تازه برای دوچرخه‌های آینده

دوچرخه‌ای با نام نوبایک معرفی شده است که از ساختار و طراحی کاملا متفاوتی با دوچرخه‌های معمول، استفاده می‌کند.