رونمایی گرین از کیس مگنوم Evo

گرین امروز در جریان رویدادی به مناسبت روز خبرنگار از کیس‌ جدید خود برای مصارف اداری و خانگی رونمایی کرد.