سوددهی شارپ در سه فصل مالی پیاپی

شارپ چندی پیش به مالکیت فاکس‌کان چین درآمد. حال گزارش مالی شارپ نشان می‌دهد که مالکیت فاکس‌کان تأثیری جدی در سوددهی  این شرکت ژاپنی داشته است.