سؤالاتی که پیش از ورود به دنیای کسب و کار باید از خودتان بپرسید

تغییر سریع بازارها، فرصت‌های جدیدی برای شروع کسب‌وکار در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است. برای حضور موفق و پایدار در یک صنعت، چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟