ساخت دستگاهی شگفت‌انگیز برای ردیابی نوترینوها؛ ذراتی ناشناخته و بسیار کمیاب

نوترینوها یکی از مرموزترین ذرات بنیادی هستند. آشکارسازی این ذرات بسیار دشوار و نیازمند آشکارسازهای بزرگ است. اکنون برای نخستین بار یک آشکارساز نوترینوی کوچک و کارآمد ساخته شده است.