آمار واردات خودروهای خارجی به ایران اعلام شد

گمرک ایران طی گزارشی، تعداد خودروهای ورودی به کشور از مبادی مختلف در ۴ ماه نخست سال جاری را اعلام کرد.