۱۴ مرداد: سالگرد درگذشت هاینریش اتو ویلند

۶۰ سال پیش در چنین روزی، هاینریش اتو ویلند شیمی‌دان برجسته آلمانی چشم از جهان فروبست. شهرت این شیمی‌دان به دلیل تحقیقاتی است که در خصوص ساختار اسیدهای صفرا انجام داد.