چری MVM X22؛ مشخصات فنی، قیمت و هر آنچه درباره آن باید بدانید