برخورد جدی با کشف حجاب داخل خودرو

دادستان عمومی و انقلاب صومعه‎سرا ضمن مجرمانه خواندن کشف حجاب داخل خودرو، اعلام کرد نیروی انتظامی در صورت مشاهده این ناهنجاری، با متخلفان برخورد خواهد کرد.