۱۰ شهر برتر برای زندگی را بشناسید

نیویورک، لندن یا پاریس، فکر می‌کنید کدام یک در لیست بهترین‌ شهرها برای زندگی جا دارد؟ با کجارو باشید و در این‌باره بخوانید.