ظاهر استون مارتین ونتیج V8، چگونه خواهد بود؟

یکی از هنرمندان فتوشاپ در تلاش برای حذف استتار تصاویر جاسوسی استون‌مارتین ونتیج V8 جدید، به یک رندر جالب دست‌ یافته است.