اپل احتمالا در حال ساخت مودم همراه خود است

اپل احتمالا به دنبال ساخت مودم همراه مخصوص خود است.