کشف فسیلی ۲۵۰ میلیون ساله از یک ماهی بزرگ

دانشمندان اخیرا موفق به کشف فسیل یک موجود دریایی جدید شده‌اند که اطلاعات ارزشمندی را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.