فرهنگ و ارزشهای سازمانی؛ از جملاتی زیبا تا اجرای کاربردی

اگر شرکت‌ها کارمندان و مشتریان خود را نشناسند و درک نکنند، فرهنگ‌سازمانی آن‌ها به توسعه و پیشرفت خدماتشان کمکی نخواهد کرد.