علم تغذیه و توصیه‌های ضدونقیض همیشگی؛ کدام توصیه‌ها را باید جدی بگیریم؟

در میان تیترهای داغ و متنوعی که هر روزه در مورد تغذیه و مواد غذایی می‌بینیم، به کدام‌ها می‌توانیم اعتماد کنیم و کدام‌یک از آن عناوین جنبه‌ی تبلیغی و غیرواقعی دارند؟