رضوانی، چگونه خودروی بیست را تولید کرد؟

فریس رضوانی، مدیرعامل ایرانی-آمریکایی رضوانی موتورز با انتشار ویدیویی تاثیرگذار، از فرایند طراحی و ساخت ابرخودروی بیست (Beast)، پرده بر‌می‌دارد.