احتمالا بیش از نصف اتم‌های بدن ما از کهکشان‌های دیگر آمده‌اند

در پژوهشی جدید مشخص شده است که بخش زیادی از اتم‌های کهکشان‌های بزرگ از طریق جریان‌های اتمی از سایر کهکشان‌ها آمده‌اند.