پینگل، پیام رسانی جدید برای امنیت ارتباطات

رمزگذاری پیشرفته داده‌ها و عدم ذخیره‌سازی آنها روی سرورها و تماس صوتی و تصویری رایگان از مزایای پینگل است.