نقد سریال شهرزاد؛ قسمت ششم، فصل دوم

دردر ششمین قسمت از فصل دوم سریال شهرزاد، اختلاف‌های مافیایی شدت می‌گیرند و فرهاد، فعالیت‌های سیاسی خود را با جدیت بیشتری پیگیری می‌کند.