سنسور اثر انگشت یکپارچه با نمایشگر امسال به گوشی ها راه نمی‌یابد

ظاهرا امسال شاهد عرضه‌ی گوشی‌های مجهز به سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر نخواهیم بود.