کارآفرینان موفقی که کسب‌ و کار خود را پس از ۳۵ سالگی شروع کرده‌اند

فهرست افراد موفقی که در سنین میانی زندگی خود، کسب‌وکارشان را آغاز کرده‌اند نشان می‌دهد که کارآفرینی تنها مختص جوانان نیست.