چرا مردم نسبت به بازاریابی حس خوبی ندارند

ترفندهای نادرست بازاریابی، نه‌تنها مشتریان را نسبت به یک برند بی‌اعتماد می‌کند، بلکه باعث سردرگمی و اشتباه مدیران می‌شود.