پرتابگر مغناطیسی

ابرناو هواپیمابر آمریکایی یواس‌اس جرالد آر. فورد که اولین ناو هواپیمابر مجهز به پرتابگر مغناطیسی است، برای اولین بار یک جنگنده را با استفاده از پرتابگر مغناطیسی پرتاب کرد. ابرناو هواپیمابر آمریکایی یواس‌اس جرالد آر. فورد (USS Gerald R. Ford) به شناسه CVN-78 در تاریخ 31 تیر 1396 خورشیدی رسما وارد خدمت در نیروی دریایی آمریکا ...

نوشته پرتابگر مغناطیسی با موفقیت کارآزمایی پرتاب جنگنده را پشت‌ سر گذاشت! اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.