موبایل، متخلف‌‌ترین صنف آی‌‌تی شناخته شد

رئیس کمیسیون بازرگانی اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، بیشترین تخلفات صنف آی‌تی را مربوط به حوزه موبایل اعلام کرد.