مرکز داده شماره یک دولت رونمایی شد

صبح امروز، مرکز داده‌ی شماره‌ی یک دولت، توسط محمود واعظی، وزیر ارتباطات رونمایی شد.