مرحله‌ دوم مسابقات المپیاد جهانی کامپیوتر امروز برگزار می‌شود

بیست و نهمین المپیاد جهانی کامپیوتر که به میزبانی ایران در حال برگزاری است، امروز وارد مرحله‌ی دوم شد.