ماه گرفتگی

یک ماه گرفتگی جزئی در شامگاه دوشنبه 16 مرداد 96 از آسمان ایران قابل مشاهده است. در ادامه، ساعت دقیق و جزئیات این پدیده نجومی را بررسی خواهیم کرد. شانزدهمین روز مرداد 1396، زمین شاهد پدیده ماه گرفتگی یا خسوف خواهد بود که در ساعت 21 در آسمان ایران قابل مشاهده است. مهندس مسعود عتیقی، ...

نوشته ماه گرفتگی جزئی را در شامگاه 16 مرداد از آسمان ایران مشاهده کنید اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.