خودروهای مازراتی تا سال 2019 الکتریکی می‌شوند

خودروهای مازراتی

گروه خودروسازی فیات کرایسلر (Fiat Chrysler Automobiles) که مالک کمپانی مازراتی است، تایید کرده که تمامی خودروهای مازراتی تا سال 2019 با نیروی الکتریکی رانده خواهند شد. البته این جمله بدان معنا نیست که همه ماشین‌های تولید شده توسط مازراتی تمام الکتریکی می‌شوند، این کار به زمانی طولانی نیازمند است. این جمله در واقع این ...

نوشته خودروهای مازراتی تا سال 2019 الکتریکی می‌شوند اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.


خودروهای مازراتی

گروه خودروسازی فیات کرایسلر (Fiat Chrysler Automobiles) که مالک کمپانی مازراتی است، تایید کرده که تمامی خودروهای مازراتی تا سال 2019 با نیروی الکتریکی رانده خواهند شد. البته این جمله بدان معنا نیست که همه ماشین‌های تولید شده توسط مازراتی تمام الکتریکی می‌شوند، این کار به زمانی طولانی نیازمند است. این جمله در واقع این ...

نوشته خودروهای مازراتی تا سال 2019 الکتریکی می‌شوند اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

خودروهای مازراتی تا سال 2019 الکتریکی می‌شوند

خودروهای مازراتی

گروه خودروسازی فیات کرایسلر (Fiat Chrysler Automobiles) که مالک کمپانی مازراتی است، تایید کرده که تمامی خودروهای مازراتی تا سال 2019 با نیروی الکتریکی رانده خواهند شد. البته این جمله بدان معنا نیست که همه ماشین‌های تولید شده توسط مازراتی تمام الکتریکی می‌شوند، این کار به زمانی طولانی نیازمند است. این جمله در واقع این ...

نوشته خودروهای مازراتی تا سال 2019 الکتریکی می‌شوند اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.


خودروهای مازراتی

گروه خودروسازی فیات کرایسلر (Fiat Chrysler Automobiles) که مالک کمپانی مازراتی است، تایید کرده که تمامی خودروهای مازراتی تا سال 2019 با نیروی الکتریکی رانده خواهند شد. البته این جمله بدان معنا نیست که همه ماشین‌های تولید شده توسط مازراتی تمام الکتریکی می‌شوند، این کار به زمانی طولانی نیازمند است. این جمله در واقع این ...

نوشته خودروهای مازراتی تا سال 2019 الکتریکی می‌شوند اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

Next post تعرفه‌ های اینترنت اتصال محور در ماه‌های آینده تغییر خواهد کرد

Previous post فاز نخست دولت الکترونیک و دولت همراه افتتاح شد

امید اصغرزاده

About the Author امید اصغرزاده

Related Posts