تعرفه‌ های اینترنت اتصال محور در ماه‌های آینده تغییر خواهد کرد

معاون فنی سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که تعرفه‌های طرح عرضه‌ی اینترنت ثابت اتصال محور، در ماه‌های آینده تغییر خواهند کرد.