برخی از گوشی‌ های چینی به تروجان ترایادا آلوده‌اند

خبری منتشر شده است مبنی بر اینکه برخی از گوشی‌های هوشمند چینی، به‌طور پیش‌فرض به تروجان ترایادا آلوده هستند.