آمازون تصاویر رندری از قاب و گوشی گوگل پیکسل 2 منتشر کرد

تصاویر رندر جدیدی از چندین قاب مربوط به گوشیهای هوشمند گوگل پیکسل 2 و پیکسل ایکسال 2 در وبسایت آمازون منتشر شده است.