کارت گرافیک Radeon RX Vega معرفی شد

کارت گرافیک Radeon RX Vega معرفی شد؛ RX Vega 64 با قیمت ۴۹۹ دلار و RX Vega 56 با قیمت ۳۹۹ دلار به فروش خواهد رسید.