راهکاری علمی برای داشتن مغزی جوان

مغز هم مانند سایر اعضای بدن، برای سلامت و جوان ماندن به ورزش‌ها و تمرین‌هایی نیاز دارد؛ تمرین‌هایی خاص برای ذهن، قوه‌ی تفکر و تشخیص که آن‌ها را پویا نگاه دارند.