دیپ‌ مایند در حال توسعه‌ هوش مصنوعی با قدرت تخیل است

دیپ‌مایند در حال توسعه‌ی عامل هوش مصنوعی جدیدی است که با استفاده از قدرت تخیل می‌تواند تصمیم‌های هوشمندانه‌تری بگیرد.