دانشمندان گامی دیگر به یافتن ماده تاریک نزدیک شدند

ماده‌ی تاریک، ناشناخته‌ترین ماده‌ی موجود در جهان است؛ دانشمندان موفق شدند یک‌قدم دیگر به کشف این ماده نزدیک شوند.