جزييات روش جدید عرضه‌ اینترنت ثابت تشریح شد

معاون فنی سازمان تنظیم مقررات، جزییات نهایی روش جدید عرضهی اینترنت ثابت را تشریح کرد.