تحلیلگران: احتمال ساخت ۳ کارخانه اپل در آمریکا بسیار کم است

ترامپ، هفته‌ی گذشته اعلام کرد که تیم کوک‌، مدیرعامل اپل وعده‌ی ساخت ۳ کارخانه را در خاک آمریکا داده است. اما متخصصان در عملی بودن این وعده تردید دارند.