برخی فیلم ها در آیتیونز با کیفیت 4K اچ دی آر لیست شده‌اند

در بخش سوابق خرید آیتیونز، برخی از فیلم‌های موجود در این فروشگاه با کیفیت 4K اچ‌دی‌آر ثبت شده‌اند‌.