استارتاپ ها باید از چه سرمایه گذارانی پرهیز کنند

تأمین سرمایه یکی از مهم‌ترین مراحل شروع کسب‌وکار است و انتخاب سرمایه‌گذار نامناسب، می‌تواند یک استارتاپ را کاملا از مسیر اصلی منحرف کند.